komory hiperbaryczne, komora hiperbaryczna, agregaty skraplające, agregaty chłodnicze, chillery, komory hiperbaryczne, komory dekompresyjne, zbiorniki ciśnieniowe, skraplacze płaszczowo-rurowe, agregaty wody lodowej, wymienniki płaszczowo rurowe, wymienniki ciepła, HVAC, chłodzenie, urządzenia chłodnicze
strona główna e-mail mapa strony
PL | EN
komory hiperbaryczne, komora hiperbaryczna, agregaty skraplające, agregaty chłodnicze, chillery, komory hiperbaryczne, komory dekompresyjne, zbiorniki ciśnieniowe, skraplacze płaszczowo-rurowe, agregaty wody lodowej, wymienniki płaszczowo rurowe, wymienniki ciepła, HVAC, chłodzenie, urządzenia chłodnicze

Komory hiperbaryczne

      Produkowany przez PBUCH S.A. Ratowniczo - Leczniczy, Kontenerowy Zestaw Hiperbaryczny,składa się z dwuprzedziałowej komory ciśnieniowej zabudowanej wraz z całym osprzętem w odpowiednio przystosowanym, izolowanym kontenerze 20-sto stopowym. Zestaw Hiperbaryczny przeznaczony jest do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków. Urządzenie zaprojektowane jest na maksymalnie 14 osób, z czego 10 miejsc znajduje się w przedziale ratowniczo – leczniczym, pozostałe 4, w przedziale ratowniczo - transferowym.

Stanowiąc  podstawowy element zabezpieczenia medycznego w systemach ratownictwa morskiego, zestaw hiperbaryczny może być wykorzystywany w zakresie:

-     działań ratowniczych podczas udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych,

-     prac podwodnychw zakresie głębokości do 100 mH2O,

-     leczenia chorób nurkowych i zastosowania hiperbarycznej terapii tlenem,

-     wykonywania kwalifikowanych badań i zabiegów medycznych,

-     prowadzenia treningów ciśnieniowych

-     prowadzenia innych procedur ciśnieniowych związanych z przebywaniem człowieka w warunkach podwyższonego ciśnienia.

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- wymiary kontenera (długość x szerokość x wysokość):6050x2440x2590mm

-zasilanie elektryczne: 380-440V/32A/50Hz(60Hz)

- masa zestawu z kontenerem:  ~ 9800 [kg]

- typ komory: dwuprzedziałowa

- długość komory (całkowita): 4947 [mm]

- średnica wewnętrzna komory: 1800 [mm]

- objętość przedziału leczniczego: 7,0 [m3]

- objętość przedziału transferowego: 4,0 [m3]

- ciśnienie robocze: 1,0 [MPa]

- ilość miejsc: 14 siedzących (lub 2 leżące i 6 siedzących)

- średnica przyłącza komory transportowej: 830 [mm] kołnierz wg. AdivP-1 STANG 1079

- rodzaj czynnika oddechowego: powietrze, tlen, mieszaniny oddechowe

- zapas gazów oddechowych: 120 [Nm3] - powietrze; 80 [Nm3]- tlen.

- liczba śluz transportowych – 2 (jedna śluza na każdy z dwóch przedziałów)

- ilość iluminatorów - 11

 

Czynniki oddechowe

      Zestaw przystosowany jest do stosowania następujących czynników oddechowych: powietrza, tlenu i mieszanin oddechowych, a także zapewnia utrzymanie wymaganych ciśnień parcjalnych składników czynnika oddechowego oraz stałą kontrolę ich zawartości w atmosferze komory hiperbarycznej.

Magazyny gazów znajdują się pomiędzy komorą, a podłogą kontenera, gdzie usytuowano 20 butli o pojemności wodnej 50 dm3 – każda.

 

Wyposażenie komory hiperbarycznej

     Wnętrze komory hiperbarycznej wyposażone jest m.in. w 2 koje, mogące pomieścić 2 osoby leżące lub 8 siedzących oraz 6 siedzeń składanych, z czego 4 znajdują się w przedziale transferowym. W komorze hiperbarycznej zamontowano w sumie 14 szt. inhalatorów, a także 3 pochłaniacze dwutlenku węgla, 2 gaśnice hiperbaryczne i grzejniki.

Zasadnicze elementy obsługi komory hiperbarycznej rozmieszczone są w części przedniej na ścianach bocznych kontenera. Są to między innymi tablice dystrybucji gazów, tablice kontrolno-pomiarowe, panel łączności, rozdzielnica elektryczna oraz pulpit kontrolno-sterujący.

Na wyposażeniu kontenera znajduje się także system oświetlenia z oświetleniem awaryjnym, ogrzewanie elektryczne i gaśnice.Wnętrze komory oświetlane jest za pomocą lamp diodowych.

    Przedziały komory hiperbarycznej oddzielone są od siebie grodzią ciśnieniową, w której zamontowany jest właz przejściowy. Na obu końcach komory znajdują się włazy główne wyposażone w przyłącza wg stosowanej przez NATO normy STANAG 1079 FLANGE. Średnica wewnętrzna wszystkich włazów wynosi Ø750 mm, co umożliwia swobodne przechodzenie.

Poza tym komora hiperbaryczna wyposażona jest w dwie śluzy transportowe (po jednej dla każdego przedziału) i 11 szt. iluminatorów z czego 2 uzbrojone są w kamery monitoringu. W obu wnętrzach zainstalowane są również telefony nurkowe, manometry pomiaru ciśnienia oraz niezbędna armatura.

 

Instalacja gazowa

      Instalacja gazowa przeznaczona jest do magazynowania czynników oddechowych, przesyłania ich do komory, zrzutu z komory oraz wykonywania pomiarów ich ciśnienia i składu. Podstawowe elementy instalacji gazowej dobrano w oparciu o wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu przebywania ludzi w warunkach podwyższonego ciśnienia. Wszystkie elementy instalacji zostały przygotowane i zmontowane z uwzględnieniem rygorystycznych wymogów dotyczących czystości tlenowej.

 

System inhalatorów komorowych BIBS 

      Instalacja BIBS jako element systemu podtrzymania życia, przeznaczona jest do umożliwienia oddychania osobom znajdującym się w komorze w przypadkach, gdy nie można oddychać bezpośrednio z atmosfery komory. W urządzeniu można wykorzystywać jako gazy oddechowe tlen lub mieszaniny gazowe. Instalacja pozwala na usuwanie na zewnątrz komory wydychanych gazów. Zabezpiecza to przed zanieczyszczeniem atmosfery komory mieszaniną wydechową.

 

System pomiarowy

     Rozbudowany system pomiarowy przeznaczony jest do kontroli parametrów atmosfery przedziałów komory hiperbarycznej i realizuje pomiar ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Ponadto pozwala na pomiary innych gazów i domieszek szkodliwych dodatkowymi przyrządami poprzez pobieranie próbek gazu bezpośrednio z przedziału komory. System pomiarowy jest systemem nadrzędnym w stosunku do innych instalacji i decyduje o bezpieczeństwie ludzi przebywających w komorze oraz o prawidłowej eksploatacji komory. Wszystkie parametry dotyczące wykonywanych procedur ciśnieniowych wyświetlane są w czasie rzeczywistym na monitorze, który pozwala obserwować sytuację w danym przedziale lub w obu przedziałach komory jednocześnie. Istnieje również możliwość zapisu tych danych.

 

Autonomiczność zestawu

     Poza możliwością podłączenia zewnętrznych źródeł zasilania w energię elektryczną i gazy oddechowe, istnieje jeszcze możliwość pracy niezależnej, poprzez wykorzystanie znajdujących się na wyposażeniu magazynów gazów i baterii 12 szt. akumulatorów. Przy pełnym naładowaniu, umożliwiają one autonomiczną pracę zestawu bez zasilania zewnętrznego, przez co najmniej 24 godziny. Wyposażenie komory w przedział transferowy daje możliwość transferu personelu medycznego i technicznego, a dzięki temu, że każdy przedział posiada własne, niezależne pole obsługowe, możliwe jest jednoczesne przeprowadzanie dwóch różnych procedur hiperbarycznych lub dekompresji leczniczej.Zastosowanie standardowych przyłączy włazów po obu stronach komory, umożliwia przyłączanie komór transportowych.

 

Możliwości transportowe

      Zestawy hiperbaryczne naszej produkcji charakteryzują się dużą mobilnością i autonomicznością działania, co znacznie zwiększa potencjał ich wykorzystania.

Dzięki kontenerowej obudowie i masie nie przekraczającej 10T, przystosowane są zarówno do standardowego transportu lądowego, jak również morskiego i powietrznego. Podczas transportu można przeprowadzać procedury hiperbaryczne.

Nowości